EMILY
武林盟主

[2022] [大陆] [爱情] [连载] [BT下载][你好呀,我的橘子恋人][更至12集][国语中字][HD-MP4][1080P]

-->

◎译 名 你好呀,我的橘子恋人

◎片 名 你好呀,我的橘子恋人

◎年 代 2022

◎产 地 中国大陆

◎类 别 爱情/科幻

◎语 言 汉语普通话

◎上映日期 2022-05-20(中国大陆)

◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt20204508/

◎豆瓣评分 /10 from 0 users

◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/35237931/

◎集 数 24

◎片 长 40分钟

◎导 演 邢潇 Xiao Xing

◎编 剧 季雯 Wen Ji

◎主 演 梁靖康 Jingkang Liang

    孙千 Qian Sun

    王放 Fang Wang

    程也晴 Yeqing Cheng

    安笑歌 Xiaoge An

    蒋沁芸 Claudia Jiang

    郭赫轩 Hexuan Guo

◎简 介

 通过爱情与科幻等元素,展现了陆森(梁靖康饰)与杨善善(孙千饰)的爱情之路。4 个附件 售价 大小 下载 时间

NHYWDJZLR.2022.EP01-08.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 28.38K 224 次 1月前

NHYWDJZLR.2022.EP09.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 6.63K 154 次 1月前

NHYWDJZLR.2022.EP10.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 6.77K 161 次 1月前

NHYWDJZLR.2022.EP11-12.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 9.24K 364 次 1月前

#1楼
发帖时间:2022-05-24 23:59:51   |   回复数:0
游客组