EMILY
武林盟主

[2022] [韩国] [奇幻] [连载] [BT下载][还魂][更至02集][韩语中字][HD-MP4][1080P]

-->

◎译 名 还魂/Alchemy of Souls/Return

◎片 名 ??

◎年 代 2022

◎产 地 韩国

◎类 别 奇幻/古装

◎语 言 韩语

◎上映日期 2022-06-18(韩国)

◎IMDb评分  7.8/10 from 128 users

◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt20859920/

◎豆瓣评分 4.3/10 from 1091 users

◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/35335941/

◎集 数 20

◎导 演 朴俊和 Joon Hwa Park

◎编 剧 洪静恩 Jeong-eun Hong

    洪美兰 Mi-ran Hong

◎主 演 李宰旭 Jae-wook Lee

    郑素敏 So-Min Jung

    黄旼炫 Min-Hyun Hwang

    朱相昱 Sang-wook Joo

    吴娜拉 Na-ra Oh

    高允贞 Yoon Jung Go

    刘俊相 Jun-sang Yu

    刘仁秀 Yoo In-soo

    李河汩 Ha-yul Lee

    洪瑞熙 Hong Seo Hee

    郑智安 Jung Ji Ahn

    赵在允 Jae-yun Jo

    崔乂园 Ye-won Choi

    朴恩惠 Eun-hye Park

    申承浩 Seung-ho Shin

    崔光一 Choi Kwang-il

    姜京宪 Kyeong-heon Kang

    朴炳垠 Byung-eun Park

    朴素珍 So-jin Park

    沈昭英 So-yeong Sim

◎简 介

 一名附身在盲女体内的强大巫女遇见一个期望她能改变自己命运的望族男子。1 个附件 售价 大小 下载 时间

还魂.Alchemy.of.Souls.2022.EP01-20.HD1080P.X264.AAC.Korean.CHS.BDYS.torrent 0 金币 38.10K 3066 次 12天前

#1楼
发帖时间:2022-06-24 06:05:50   |   回复数:0
游客组